0
0

تنظیمات قالب

آموزش بافت فرش و تابلو فرش

نویسنده: مدیریت سایت 29 فروردين 1398

 

آموزش بافت تابلو فرش به صورت حضوری

شرکت تولیدی بازرگانی آتروپات فروزان دارای کارگاه تخصصی آموزش از صفر تا 100 بافت تابلو فرش تنها با هزینه های زیر می باشد:

 

70000 تومان            شهریه آموزش فقط بافت فرش و تابلو فرش کامپیوتری.

100000 تومان          شهریه آموزش کامل (بافت، چله کشی،دوگره،شیرازه) فرش و تابلو فرش کامپیوتری.

150000 تومان          شهریه ثبت نام آموزش کامل بافت انواع فرش و تابلو فرش سنتی و کامپیوتری.

 

این شرکت با استفاده از استاد کاران مجرب در زمینه بافت تابلو فرش توانسته است به یکی از بزرگترین مراکز آموزش در زمینه بافت فرش و تابلو فرش تبدیل گردد.