0
0

تنظیمات قالب

چله کشی

نویسنده: مدیریت سایت 29 فروردين 1398

چله کشی با دستگاه های تمام اتوماتیک

 

 

شرکت آتروپات فروزان با بهره گیری از دستگاه آلات تمام اتوماتیک چله کشی قادر به انجام این عمل در همه ابعاد سفارش داده شده می باشد.

 

قیمت چله کشی با رنگ و تخته، چله پنبه هر تار 70 تومان و چله ابریشم هر تار 80 تومان می باشد.

 

چله کشی: چله کشی در انواع متفاوت با کاربردهای متفاوت در هر منطقه با یکدیگر تفاوت هایی دارد. مهمترین نوع چله کشی، چله کشی ترکی و فارسی می باشد و به دلیل این که هر کدام دارای معایب و محاسنی است، ازین رو از چله کشی تلفیقی که ترکیبی از چله کشی فارسی و ترکی است استفاده می شود که بیشترین محاسن و کمترین معایب را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

آتروپات فرش| انواع چله کشی تابلو فرش|چله کشی تابلو فرش ترکی|چله کشی تابلو فرش|قیمت چله کشی تابلو فرش|چله کشی فارسی تابلو فرش|مراحل بعد از چله کشی|چله کشی یک رو|چله کشی فرش|چله کشی تلفیقی|چله کشی فرش دورو|چله کشی تابلو فرش کامپیوتری|چله کشی گلیم|چله کشی ترکی قالی|چله کشی فرش هریس|مراحل بعد از چله کشی تابلو فرش|چله کشی همدانی|دستگاه چله کشی فرش دستباف|آموزش سیه بندی چله کشی تابلو فرش|آموزش چله کشی یک طرفه تابلو فرش